Aqua Blue Cinema

Hoàn thành

Tác giả: Otsu Hiyori

Loại truyện: Manga (Series)

Nhóm dịch: TGTT

  • Translator: Dachan
  • Editor (Clean, Addtext): Simbafox
  • QC: Lipston

Drama Comedy Yuri Romance