Aru Shoujo no Gunjou

A Girl in Ultramarine

Hoàn thành

Tác giả: Momono Moto

Loại truyện: Manga (Oneshot)

Nhóm dịch: Rikai-Kio

  • Translator: Kio
  • Editor (Clean, Addtext): Rikai
  • QC: Kio

Age gap Drama Yuri

Danh sách chương: