Bản kế hoạch của nàng thiếu nữ

Hoàn thành

Tác giả: Konno Kita

Loại truyện: Manga (Series)

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Kuro Neko
  • PR (Proof Reader): Crimson Witch
  • Editor (Clean, Addtext): yuunagi
  • QC: Kuro Neko

School girl Yuri Drama