Boku Ai

Hoàn thành

Tác giả: Anisaki Yuna

Loại truyện: Manga (Oneshot)

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Kazuki
  • Editor (Clean, Addtext): Kazuki

Drama School girl Aaaaaangst Yuri

Danh sách chương: