Cam & Vàng

Đang tiến hành

Tác giả: Otsu Hiyori

Loại truyện: Manga (Series)

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Kuro Neko
  • PR (Proof Reader): Crimson Witch
  • Editor (Clean, Addtext): yuunagi
  • QC: Kuro Neko

School girl Drama Romance Yuri