Chị Touko không lo chuyện nhà cửa được đâu

Hoàn thành

Tác giả: Haruzo

Loại truyện: Manga (Series)

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Crimson Witch
  • Editor (Clean, Addtext): Captain Rino
  • QC: Kuro Neko
  • Uploader: Kuro Neko

Age gap Comedy