Cơn mưa bóng mây cuối cùng của mùa đông

Hoàn thành

Tác giả: Morinaga Milk

Loại truyện: Manga (Doujinshi)

Truyện gốc: Girl Friends

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: sachi
  • PR (Proof Reader): Crimson Witch
  • Editor (Clean, Addtext): yuunagi
  • QC: Kuro Neko

School girl Yuri