Cotton

Hoàn thành

Tác giả: Konno Kita

Loại truyện: Manga (Series)

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Chimp4rent
  • Editor (Clean, Addtext): Chimp4rent

Drama Age gap School girl Yuri