Dẫu là nói dối thì cũng có sao đâu

Hoàn thành

Tác giả: Monsieur

Loại truyện: Manga (Oneshot)

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Crimson Witch
  • Editor (Clean, Addtext): Kuro Neko

School girl Yuri