Đến khi cô gặp nàng

Đang tiến hành

Tác giả: Lux Lin

Loại truyện: Manga (Series)

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Crimson Witch, sachi
  • PR (Proof Reader): Crimson Witch
  • Editor (Clean, Addtext): Kuro Neko

Comedy Yuri Ecchi