Elena

Hoàn thành

Tác giả: Tamasaki Tama

Loại truyện: Manga (Oneshot)

Nhóm dịch: Bunny Teitoku

Supernatural Yuri

Danh sách chương: