Feverish Tiptoes

Hoàn thành

Tác giả: Kanbayashi Makoto

Loại truyện: Manga (Doujinshi)

Truyện gốc: Love Live School Idol Project

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Crimson Witch
  • PR (Proof Reader): Sagi
  • Uploader: Bin.K
  • The rest: Bin.K

Drama Romance Yuri

Danh sách chương: