Her Kiss – Infectious Lust

Đang tiến hành

Tác giả: Kida Miyuki

Loại truyện: Manga (Series)

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Gin
  • Editor (Clean, Addtext): Kuro Neko

Romance School girl Yuri