Hoa đỗ quyên

Hoàn thành

Tác giả: Chun Ae

Loại truyện: Manhwa (Series)

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Crimson Witch
  • Editor (Clean, Addtext): Kuro Neko

Full color Yuri Drama