Honey Crush

Hoàn thành

Tác giả: Tsubaki Asu

Loại truyện: Manga (Series)

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Suwako
  • Editor (Clean, Addtext): Scorpio

School life Romance Supernatural