Honeymoon Baby

Hoàn thành

Tác giả: Ooshima Tomo (Sweet Pea)

Loại truyện: Manga (Doujinshi)

Truyện gốc: Love Live School Idol Project

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Crimson Witch
  • PR (Proof Reader): Sagi
  • Editor (Clean, Addtext): Mink
  • QC: Bin.K
  • Uploader: Bin.K

Lots of kissing Yuri Adult life Comedy

Danh sách chương: