Kẹo bông

Đang tiến hành

Tác giả: Hamano Ringo

Loại truyện: Manga (Series)

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: sachi
  • PR (Proof Reader): Crimson Witch
  • Editor (Clean, Addtext): Kuro Neko

School girl Yuri Aaaaaangst