Kisu Kara Hajimaru Koi Gokoto

A Love Awakened By A Kiss

Hoàn thành

Tác giả: Nakahara Tsubaki

Loại truyện: Manga (Oneshot)

Nhóm dịch: Bunny Teitoku

Romance Yuri

Danh sách chương: