Love Aroma

Hoàn thành

Tác giả: Takemiya Jin

Loại truyện: Manga (Oneshot)

Nhóm dịch: Silver Moon

Age gap Student & Teacher