Mùa hè của họ

Hoàn thành

Tác giả: Murasakino

Loại truyện: Manga (Oneshot)

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: sachi
  • PR (Proof Reader): Crimson Witch
  • Editor (Clean, Addtext): yuunagi
  • QC: Kuro Neko

School girl Yuri