Sunny Rose

Hoàn thành

Tác giả: Shin Yui

Loại truyện: Manga (Oneshot)

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Kuro Neko
  • Editor (Clean, Addtext): Capture Rino
  • QC: Bin.K

Age gap Yuri

Danh sách chương: