Sweet Temptation

Hoàn thành

Tác giả: Takemiya Jin

Loại truyện: Manga (Oneshot)

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Snowberry_2411
  • Editor (Clean, Addtext): Snowberry_2411

Drama Yuri Smell