Tất cả những gì tôi biết chỉ là xác suất

Hoàn thành

Tác giả: Atoki

Loại truyện: Manga (Doujinshi)

Truyện gốc: Touhou

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Crimson Witch
  • Editor (Clean, Addtext): Kuro Neko

Reimu x Yukari Yuri