Trong Em

Shounen

Hoàn thành

Tác giả: Konno Kita

Loại truyện: Manga (Oneshot)

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Scorpio
  • Editor (Clean, Addtext): Scorpio

Drama Yuri

Danh sách chương: