Universe

Đang tiến hành

Tác giả: Stan

Loại truyện: Other (Doujinshi)

Truyện gốc: EXID (Idol Hàn Quốc)

Nhóm dịch: Stan

Romance Yuri

Truyện này được chính tác giả (người Việt) vẽ và lên thoại, liên hệ tác giả: Stan