Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

Hoàn thành

Tác giả: Atoki

Loại truyện: Manga (Doujinshi)

Truyện gốc: Touhou Project

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Crimson Witch
  • Editor (Clean, Addtext): Kuro Neko

Reimu x Yukari Yuri