Yuri Yuri

Hoàn thành

Tác giả: Namori

Loại truyện: Manga (Series)

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Crimson Witch
  • PR (Proof Reader): Gin
  • Editor (Clean, Addtext): Crimson Witch
  • QC: conansecond

School girl Yuri Romance