Thông tin video:

Đại hội nhảy dây lần thứ 1 của Nijisanji

Đại hội nhảy dây lần thứ 1 của Nijisanji

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Crimson Witch
  • The rest: Bin.K

Sukoya Kana Shirayuki Tomoe Vtuber

Phần thi nhảy dây của Shirayuki Tomoe và Sukoya Kana trong đại hội nhảy dây lần thứ 1.

Luật: Nhảy dây kép (dây xoay 2 vòng trong 1 lần nhảy) trong 3 phút, lấy số lần thành công liên tục cao nhất.

 

Sukoya Kana
– Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UC8C1LLhBhf_E2IBPLSDJXlQ
– Twitter: https://twitter.com/sukosuko_sukoya

Shirayuki Tomoe
– Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCuvk5PilcvDECU7dDZhQiEw
– Twitter: https://twitter.com/Tomoe_Shirayuki