Xem online:

Thông tin video:

Futougou

Futougou

不等号

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Kuro Neko
  • The rest: Bin.K

Nogizaka46

Phiên bản PV-Youtube

Media info: 1080p x264 8bits AAC-128kbps