Xem online:

Thông tin video:

Gió đêm dịu dàng chải tóc em

Gió đêm dịu dàng chải tóc em

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Kuro Neko
  • Editor (PR - Proof Reader): Crimson Witch
  • The rest: Kuro Neko

Jundo

Author: 凌梅-ジャンど (Jundo)

Couple: Yukari x Reimu

Game: Touhou

Vietsub by: Silver Moon – Yurivn.net

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup ở bất kì nơi đâu.

Ủng hộ video gốc tại:

+Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=iNyX6…

+Link Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1k74…