Xem online:

Thông tin video:

Hình ảnh Yumeo trong tâm trí Sukoya

Hình ảnh Yumeo trong tâm trí Sukoya

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Crimson Witch
  • The rest: Bin.K

Vtuber Sukoya Kana Yumeoi Kakeru

Yumeo hay Tomoe…

 

Original video: https://www.youtube.com/watch?v=kpHlWbDdQ9k [Radio: Sukoyaka Housou số 22 – Khách mời: Yumeoi Kakeru]

 

Sukoya Kana
– Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UC8C1LLhBhf_E2IBPLSDJXlQ
– Twitter: https://twitter.com/sukosuko_sukoya

Yumeoi Kakeru
– Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCTIE7LM5X15NVugV7Krp9Hw
– Twitter: https://twitter.com/kakeru_yumeoi