Thông tin video:

Love Novels

Love Novels

ラブノベルス

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Sagi
  • Editor (PR - Proof Reader): Crimson Witch
  • The rest: Bin.K

Muse (Love Live!) Fan made

Để xem được full HD 1080p bạn hãy download về máy nhé!

Download (Không thể xem online):