Xem online:

Thông tin video:

Zurui yo Magnetic today

Zurui yo Magnetic today

ずるいよMagnetic today

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Sagi
  • Editor (PR - Proof Reader): Hisaki, Crimson Witch
  • The rest: Bin.K

Muse (Love Live!)

Download để xem Full HD 1080p nhé!

Download (Không thể xem online):